Anh 2-0 Costa Rica

Video Liên Quan

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 100

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 34

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 5

Bỉ 4-1 Costa Rica

Bình luận 232

Pháp 1-1 Mỹ

Bình luận 16

Tunisia 0-1 Tây Ban Nha

Bình luận 58

Áo 0-3 Brazil

Bình luận 52