Đà Nẵng 2-1 HAGL

Video Liên Quan

Thai Son Nam FC 6-5 Bank of Beirut FC

Bình luận 32

HAGL 4-0 Than Quảng Ninh

Bình luận 69

HAGL 3-2 Sài Gòn

Bình luận 104

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 90

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 36

SLNA 0-1 FLC Thanh Hóa

Bình luận 95

Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội

Bình luận 42

Hà Nội 1-0 Quảng Nam

Bình luận 68