photo115544259926611695587509607ac90dfccp.jpg
  
photo1155442599591868295536f6c7650e59cp.jpg
  
photo215544259959201832098614ac2dcb72b5cp.jpg
HLV HAGL: "Chưa bao giờ chúng tôi đi trên chuyến bay kinh hãi đến thế"

Theo SohaNews