Hà Nội 1-0 Quảng Nam

Video Liên Quan

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 100

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 34

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 5

SLNA 0-1 FLC Thanh Hóa

Bình luận 72

Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội

Bình luận 21

Sài Gòn 5-2 Hà Nội

Bình luận 4

Hà Nội 4-1 Quảng Ninh

Bình luận 106

Quảng Nam 3-1 TP.HCM

Bình luận 66