Hà Nội 4-1 Quảng Ninh

Video Liên Quan

Thai Son Nam FC 6-5 Bank of Beirut FC

Bình luận 15

HAGL 4-0 Than Quảng Ninh

Bình luận 62

HAGL 3-2 Sài Gòn

Bình luận 95

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 127

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 79

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 28

SLNA 0-1 FLC Thanh Hóa

Bình luận 88

Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội

Bình luận 36