Than Quảng Ninh và Quảng Nam

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 04 01
06:00 PM
Than Quảng Ninh và Nam Định

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 04 21
06:00 PM
Than Quảng Ninh và FLC Thanh Hóa

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 05 20
07:00 PM
Than Quảng Ninh và Thành Phố Hồ Chí Minh

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 05 25
06:00 PM
Than Quảng Ninh và Becamex Bình Dương

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 06 03
06:00 PM
Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai

Sân Vận Động Cẩm Phả

Tháng 06 09
06:00 PM
VÉ MÙA THAN QUẢNG NINH

Sân Cẩm Phả (Vé Mùa)

Tháng 06 09
06:00 PM
Sài Gòn FC và Hoàng Anh Gia Lai

Sân vận động Thống Nhất

Tháng 04 14
06:00 PM
Sài Gòn FC và Sanna Khánh Hòa BVN

Sân vận động Thống Nhất

Tháng 05 18
06:00 PM
Sài Gòn và XSKT Cần Thơ

Sân vận động Thống Nhất

Tháng 05 25
06:00 PM
Sài Gòn và Hải Phòng

Sân vận động Thống Nhất

Tháng 06 03
06:00 PM
Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An

Sân vận động Thống Nhất

Tháng 06 09
07:00 PM