Pháp 3-1 Italia

Video Liên Quan

HAGL 3-2 Sài Gòn

Bình luận 7

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 110

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 41

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 5

Bỉ 4-1 Costa Rica

Bình luận 332

Pháp 1-1 Mỹ

Bình luận 20

Tunisia 0-1 Tây Ban Nha

Bình luận 62