Điểm 10 cho Văn Quyết

Điểm 10 cho Văn Quyết

Bình luận
'Ðau đầu' vì bản quyền ASIAD 2018