Khó cho Công Phượng và HAGL!
Công Phượng có đáng trách?