Talk Show

Talks số 2: Bùi Tiến Dũng đốn tim khán giả tại trường quay của WeBall

Bình luận (16)

chosang
chosang - 08:00:03
yeah
chosang
chosang -
ok
chosang
chosang - 05:37:06
cố lên nào
chosang
chosang - 05:36:23
có gì khác biệt
chosang
chosang - 05:30:49
kaka
BoyNhaTrang
BoyNhaTrang - 01:14:40
Bồ đào Nha lên !!!!!!!!
BoyNhaTrang
BoyNhaTrang - 01:12:32