Vé mùa than quảng ninh

Sân Vận Động Cẩm Phả - 10/07/2018 15:55

Bảng giá vé

A - A2 - Ghế số: 15
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 16
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 17
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 18
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 19
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 20
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 21
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 22
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 23
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2 - Ghế số: 24
1,500,000 VND
Tạm hết vé
A - A2
1,200,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 15
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 16
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 17
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 18
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 19
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 20
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 21
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 22
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 23
1,300,000 VND
Tạm hết vé
A - A3 - Ghế số: 24
1,300,000 VND
Tạm hết vé

Thông tin đặt vé

Loại vé Số lượng Đơn giá Thành tiền