Manchester City 5 - 0 Burnley

Chọn vòng đấu

Milan 2-1 Roma

Bình luận 17
Juventus 2 - 0 Lazio
04:12

Juventus 2 - 0 Lazio

Bình luận 30

Inter Milan 2-3 Juventus

Bình luận 41

Lazio 0 - 1 Juventus

Bình luận 44

Napoli 2 - 4 Roma

Bình luận 67

Sampdoria 3-2 Juventus

Bình luận 271

Napoli 2-1 AC Milan

Bình luận 111

Roma 2-1 Lazio

Bình luận 96

Juventus 2 - 1 Benevento

Bình luận 72

Fiorentina 2-4 Roma

Bình luận 68