Đà Nẵng 2-1 HAGL

Chọn vòng đấu

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 95

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 32

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 5

SLNA 0-1 FLC Thanh Hóa

Bình luận 71

Than Quảng Ninh 4-4 Hà Nội

Bình luận 20

Hà Nội 1-0 Quảng Nam

Bình luận 42

Sài Gòn 5-2 Hà Nội

Bình luận 4

Hà Nội 4-1 Quảng Ninh

Bình luận 105

Quảng Nam 3-1 TP.HCM

Bình luận 66

HAGL 3-2 Hà Nội FC

Bình luận 42