Đà Nẵng 2-1 HAGL

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 95

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 32

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 5

Bỉ 4-1 Costa Rica

Bình luận 224

Pháp 1-1 Mỹ

Bình luận 16

Tunisia 0-1 Tây Ban Nha

Bình luận 56

Áo 0-3 Brazil

Bình luận 52

Bồ Đầu Nha 3-0 Algeria

Bình luận 12

Anh 2-0 Costa Rica

Bình luận 10