Sài Gòn 5-2 Hà Nội

HAGL 4-0 Than Quảng Ninh

Bình luận 33

HAGL 3-2 Sài Gòn

Bình luận 86

Đà Nẵng 2-1 HAGL

Bình luận 117

HAGL 2-3 Quảng Nam

Bình luận 71

Nam Định 1-0 Sài Gòn

Bình luận 18

Bỉ 4-1 Costa Rica

Bình luận 546

Pháp 1-1 Mỹ

Bình luận 36

Tunisia 0-1 Tây Ban Nha

Bình luận 81

Áo 0-3 Brazil

Bình luận 74